Uslovi korišćenja

UGOVOR
Zaključen u Ivanjici između
DIS EXPORT-IMPORT d.o.o. Ivanjica,
ŠUME BB, 32250 IVANJICA,
MB 07599412, PIB 100932943,
i
KORISNIKA
kako sledi
(„OPŠTA PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE I INTERNET KUPOVINE“)

PREDMET

Član 1.
Ova opšta pravila i uslovi određuju ugovorni odnos između:

 1. korisnika i društva, DIS EXPORT-IMPORT d.o.o. Ivanjica (u nastavku »DIS«), u pogledu korišćenja i rada internet stranice https://scandinavianbiolabs.rs/ i
 2. korisnika kao kupca i društva DIS kao pružaoca usluge, tj. prodavca u vezi kupovine proizvoda putem internet trgovine DIS.
  Ova opšta pravila i uslovi se primenjuje za sve korisnike internet stranice. Ulaskom na internet stranicu korisnik potvrđuje da je upoznat sa opštim pravilima i uslovima, te je u celini sa njima saglasan i da pristaje na iste. U slučaju bilo kakvog kršenja ovih opštih pravila i uslova, DIS je ovlašćen da upotrebi sva pravna sredstva za otklanjanje kršenja.


ODREĐIVANJE POJMOVA I SKRAĆENICA

Član 2.
Pojmovi i skraćenice imaju sledeće značenje:

 • ITD(Internet Trgovina Dis): internet stranica i internet trgovina DIS na web-sajtu https://scandinavianbiolabs.rs/;
 • OPU(Opšta Pravila i Uslovi): opšta pravila i uslovi korišćenja internet stranice i prodaje (kupovine) proizvoda putem ITD. OPU su dostupni te se mogu sačuvati i reprodukovati u PDF obliku klikom OVDE. DIS ima pravo da prema sopstvenoj proceni bilo kada (povremeno) promeni OPU (promena je vidljiva iz datiranja verzije). O promeni OPU korisnici su obavešteni elektronskom porukom na imejl adresu koja je navedena na korisničkom računu ili prethodnom objavom na web stranici. Promene važe nakon obaveštavanja. Svako dalje korišćenje internet stranice znači prihvatanje najnovije verzije OPU;
 • korisnik: osoba koja poseti, odnosno koristi ITD, bez obzira na registraciju;
 • kupac: fizičko ili pravno lice koje preda narudžbenicu ili izvrši kupovinu proizvoda putem ITD;
 • poslovnica:je svako prodajno mesto DIS, izuzev franšizne poslovnice;
 • administrator ITD i/ili pružalac uslugei/ili DIS: privredno društvo DIS EXPORT-IMPORT d.o.o. Ivanjica, ŠUME BB, 32250 IVANJICA, MB 07599412, PIB100932943, upisan u Imenik koji se vodi kod Agencije za privredne registre.


OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Član 3.
Internet stranicu ITD koristite na sopstvenu odgovornost.
Sadržaj internet stranice ITD i bilo koji materijali prikazani na internet stranici dostupni su »kao što je« (»kao što su«), bez ikakvih garancija, eksplicitnih ili implicitnih (osim u slučaju kupovine proizvoda putem ITD).
Ni u kojem slučaju DIS ne odgovara za bilo kakvu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koju posebnu, kažnjivu, posrednu, slučajnu ili bilo kakvu posledičnu štetu, koja proizlazi iz, ili je u bilo kakvoj vezi:

 1. sa bilo kojim korišćenjem, odnosno nemogućnošću korišćenja (privremenim nefunkcionisanjem) ove ITD ili bilo kojeg sadržaja pronađenog ovde, odnosno objavljenog na internet stranici ITD od strane administratora ili od strane korisnika.
  DIS ne garantuje i ne odgovara za tačnost, potpunost, ažurirnost ili pouzdanost bilo kojeg sadržaja ili podataka (informacija);
 2. za linkove koje sadrži ITD, a vode do internet stranica trećih lica, odnosno za linkove koje bilo koji korisnik posreduje do internet stranica trećih lica.
  DIS nema nadzor nad sadržajem internet stranica trećih lica, uslugama ili proizvodima koji su dostupni na internet stranicama trećih lica. DIS ne odgovara ni za kakvu neposrednu ili posrednu štetu ili za gubitak koji nastaje kao posledica korišćenja internet stranica trećih lica. Korisnik sam preuzima svu odgovornost kada prihvati preusmeravanje putem linkova koje vode do internet stranica trećih lica;
 3. radnjama bilo kojih drugih registrovanih ili neregistrovanih korisnika
 4. bilo kakvu štetu ili viruse koji mogu zaraziti kompjutere, telefone, tablete, opremu ili drugu imovinu zbog pristupa, korišćenja ili pretraživanja ove internet stranice ili prenosa bilo kojeg sadržaja, podataka, teksta, slika, video snimaka ili zvuka sa internet stranice. Isto tako, DIS nije odgovoran za njihov gubitak koji bi mogao nastati korišćenjem internet stranice ITD.


ZLOUPOTREBA STRANICE

Član 4.
Kao uslov za korišćenje internet stranica ITD korisnik izjavljuje i potvrđuje da neće koristiti internet stranicu u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim OPU. ITD nije dozvoljeno koristiti na bilo koji način koji bi mogao oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili ograničiti rad internet stranica ili zadirati u korišćenje internet stranica od strane drugih korisnika. Nije dozvoljeno bilo kakvo prikupljanje ili pokušaj prikupljanja sadržaja ili podataka koji nisu izričito dostupni od strane ITD.

AUTORSKA PRAVA

Član 5.
Internet stranica je autorski zaštićena, sva prava su zadržana. Svi sadržaji ITD, uključujući i OPU, internet tekst, dizajn i slike svojina su DIS-a ili ih DIS koristi na osnovu dobijene saglasnosti ili licence. Sadržaj ITD ne sme se reprodukovati, ponovo objavljivati ili distribuirati bez dozvole DIS-a ili prvobitnog vlasnika autorskih prava.

UPOTREBA ITI

Član 6.
Usluge ITD (korišćenje internet stranice i kupovina putem interneta) korisnik može koristiti kao registrovani član STI ili bez registracije. Registracija nije uslov za kupovinu putem interneta ili korišćenje internet stranice.

REGISTRACIJA I KORISNIČKI RAČUN

Član 7.
Za korišćenje usluge ITD možete se registrovati. Registrovati se mogu osobe starije od 18 godina
Prilikom registracije korisnik šalje sledeće podatke:

 • ime i prezime,
 • adresu e-pošte (korisničko ime).

Lozinka će biti automatsko odobrena korisniku u trenutku registracije, a korisnik je može kasnije menjati po želji.

Registracija znači unos i omogućavanje gore navedenih podataka sa ciljem korisničkog računa (profila) koji omogućuje pregled poslovanja u ITD (narudžbenice, plaćanje, komunikacija sa pružaocem usluge, i sl.). Sa registracijom se kreira korisničko ime (koje je isto kao imejl) i lozinka. Lozinka je tajna te je korisnik ne sme otkriti trećim licima. Korisničko ime i lozinka nedvosmisleno određuju korisnika, te ga povezuju sa unetim podacima. Korisnik je obavezan osigurati da se korisničkim imenom i lozinkom koristi samo on, odnosno lice ovlašćeno za zastupanje u njegovo ime, te je odgovoran za narudžbenice predate pod njegovim korisničkim imenom. U slučaju sumnje da je korisničko ime zloupotrebljeno korisnik je dužan odmah obavestiti pružaoca usluge putem telefonskog poziva na broj 069/213 1743 (POMOĆ KORISNICIMA). Do korisničkog računa naknadno se pristupa prijavom. Prijava znači da se unosi samo korisničko ime i lozinka.
Korisnik je u obavezi da da tačne i potpune podatke. Sve promene podataka korisnik je u obavezi da odmah ažurira na korisničkom računu (»POSTAVKE RAČUNA«).
Korisnik je registracijom saglasan da DIS može koristiti lične podatke u svrhe koje su detaljnije opisane u IV. poglavlju OPU, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
Korisnički račun može se u svako doba zatvoriti predajom zahteva za zatvaranje korisničkog računa na imejl adresu info@scandinavianbiolabs.rs. Nakon potvrde zatvaranja računa od strane DIS korisnikov račun se briše. Zatvaranje korisničkog računa STI ne znači odjave od primanja obaveštenja (tzv. »newsletter«).

CENE

Član 8.
Cene su navedene u dinarima te sadrže porez na dodatu vrednost (PDV). Cene ne uključuju troškove u vezi sa dostavom proizvoda. Cene važe za internet kupovine putem ITD.
Cene nemaju unapred određeno razdoblje važnosti te se bilo kada mogu menjati bez posebnog prethodnog obaveštenja. Važeće cene su one cene koje su bile važeće u vreme kada je informacioni sistem pružaoca usluge prihvatio predatu narudžbenicu.
Akcijske cene su posebno označene i važe u vreme objave u ITD.

NAČINI PLAĆANJA

Član 9.
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).
Načini plaćanja su:

 1. debitnim, odnosno kreditnim karticama jednokratno (MasterCard, Visa, Maestro, Dina);
 2. prema predračunu uplatom na TR pružaoca usluge (za visinu provizije prilikom plaćanja pitati u banci u kojoj se realizuje uplata);
 3. gotovinom prilikom preuzimanja (pouzećem) kod dostave;
 4. u poslovnicama DIS (moguće plaćanje i debitnim, odnosno kreditnim karticama).

Upozorenja:

 1. kod plaćanja gotovinom prilikom preuzimanja (pouzećem) DExpress d.o.o. obračunava otkupninu u iznosu od 300 rsd za porudžbine (s PDV-om);
 2. sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu;

NAČINI DOSTAVE

Član 10.
Načini isporuke na području Republike Srbije su:

 1. preuzimanje proizvoda u poslovnicama(izuzev franšizne poslovnice) – besplatno;
 2. dostava na kućnu adresu koju obavlja DIS u sopstvenoj organizaciji ili preko ugovornih partnera. U slučaju dostave troškovi prevoza, poštarina ili mogući drugi troškovi u vezi sa tim nisu uključeni u cenu proizvoda. Poštarina (trošak otpremanja) iznosi 300 dinara. O visini troškova dostave kupac je upoznat pre potvrđivanja predaje narudžbenice sa izdvojenim prikazom iznosa ovih troškova.
  Za dostavu izvan područja Republike Srbije svaki korisnik može poslati zahtev pružaocu usluga, tako da on pripremi ponudu za takvu isporuku, uključujući rok i trošak isporuke.
  Proizvodi se dostavljaju u roku 2-7 radnih dana od datuma prijema „potvrde o narudžbenici“, osim u izuzetnim slučajevima, o čemu DIS posebno obaveštava kupca putem imejl adrese, uključujući i predviđeni rok dostave. DIS ne preuzima odgovornost za štetu koja bi mogla nastati zbog dužeg roka isporuke.

Detaljnije o dostavi

Član 11.
Proizvodi će biti dostavljeni na adresu koja je u narudžbenici navedena kao „adresa za dostavu“. Za dostavljanje proizvoda iz narudžbenice na adresu mora biti osiguran pristup dostavnog vozila neposredno do lokacije navedene na narudžbenici, te osigurana mogućnost parkiranja dostavnog vozila na ovoj lokaciji. Dostavljanje proizvoda se vrši radnim danima u periodu od 8 do 17h.Svaku pošiljku kurir će pokušati da isporuči dva puta. U slučaju da I drugi put niste na adresi koju ste ostavili prilikom poručivanja, pošiljka se vraća nama. Proizvode iz te pošiljke prodavac može prodavati trećim licima, jer se u tom momentu kupoprodaja smatra raskinutom. DIS, odnosno njegov ugovorni izvođač dostave zadržava pravo da na primeren način proveriti identitet primaoca proizvoda (kupca) – npr. uvidom u njegove lične isprave. Prilikom preuzimanja sa dostavom, kupac potvrđuje količinu i kvalitet naručenog proizvoda.
Ako se prilikom preuzimanja pošiljke utvrdi da je pošiljka (paket) ili proizvod oštećen, u njemu nedostaje sadržaj ili su vidljivi znakovi otvaranja, kupac je obvezan odmah, a najkasnije u roku 30 dana od preuzimanja, pokrene postupak reklamacije neposredno kod dostavljača DExpress, a u slučaju isporuke od strane DIS-a putem imejl adrese info@scandinavianbiolabs.rs.

OMOGUĆAVANJE INFORMACIJA PRE SKLAPANJA UGOVORA

Član 12.
DIS se obvezuje da će pre zaključenja prodajnog ugovora korisniku uvek omogućiti sledeće informacije:

 • podatke o pružaocu usluge (privredno društvo, sedište, poslovna adresa, matični i PIB broj), kao i podatke za kontakt za brzu komunikaciju (imejl adresa, telefon),
 • glavne karakteristike proizvoda, odnosno usluga,
  dostupnost proizvoda (svaki proizvod ili usluga koja je u ponudi na ITD trebao bi biti dostupan, odnosno dostavljen u roku koji odabere kupac na osnovu ponuđenih mogućnosti pružaoca usluge),
 • cene proizvoda, odnosno usluga koje sadrže porez, odnosno moguća druga davanja,
 • uslove i načine plaćanja,
 • uslove, način, mesto i rok dostave, kao i moguće troškove dostave proizvoda, odnosno rok ispunjavanja usluga,
 • o roku i uslovima za ostvarivanje prava na raskid ugovora, uključujući i troškove koji terete kupca u vezi vraćanja proizvoda (Član 72. Zakon o zaštiti potrošača), okolnostima koje znače gubitak prava na raskid ugovora ili nepostojanje prava na raskid ugovora,
 • objašnjenje postupka prilikom pritužbi sa podacima o osobi za kontakt.


POSTUPAK NARUČIVANJA

Član 15.
Naručivanje se odvija na srpskom jeziku. Proizvodi se biraju i naručuju iz popisa proizvoda na ITD. Svi proizvodi su dostupni do prodaje zaliha.
Tok postupka:
1.„STAVI U KORPU“
Korisnik odabere željeni proizvod klikom na ikonu „stavi u korpu“.
Pre završetka kupovine korisnik je preusmeren na postupak registracije ili prijave, ili prijave kao član KLUB-a DIS, odnosno zamoljen je da pošalje podatke potrebne za dovršetak narudžbine, i to:

 • adresu prebivališta (ulica, broj ulice, broj pošte, mesto, država),
 • adresu za isporuku (ulica, broj ulice, broj pošte, mesto, država),
 • telefonski broj,
 • email adresu,
 • ostale podatke u vezi sa kupovinom (napomena)
 • bira način plaćanja
  (u nastavku svi su navedeni podaci nazvani: „podaci o kupcu“)

2.„POTVRDI NARUDŽBENICU“
Klikom na ikonu „naruči“ (narudžbenica sa obavezom plaćanja) korisnik izjavljuje da u potpunosti razume te je saglasan sa OPU, da ima odgovarajuću poslovnu sposobnost za sklapanje kupoprodajnog ugovora (odnosno da mu ona nije bila ograničena ili oduzeta), I narudžbenica je poslata informacionom sistemu pružaoca usluge.
3.„PRIMLJENA NARUDŽBENICA/NARUDŽBENICA U OBRADI“
Nakon potvrde narudžbenice kupac prima na prijavljenu imejl adresu obaveštenje „potvrda o prijemu narudžbenice/narudžbenica u obradi“, tj da je narudžbina uspešno predata-prihvaćena u informacioni sistem pružaoca usluge. Pravni status primljene narudžbine je „prednarudžbina“ i ne obavezuje pružaoca usluge na osiguravanje, odnosno isporuku naručenih proizvoda sve dok narudžbina nije potvrđena od strane pružaoca usluge.
Prihvaćenu narudžbenicu pružalac usluge pregleda i proverava mogućnost isporuke naručenog proizvoda te obaveštava kupca o daljem statusu narudžbenice i predviđenom roku dostave (obrada narudžbenice). Primljene narudžbenice se obrađuju u radnom vremenu od ponedeljka do petka prema redosledu primljenih narudžbenica, odnosno prema planiranim vremenskim terminima za preuzimanje proizvoda.
Pružalac usluge može nazvati kupca na njegov telefonski broj, sa ciljem osiguravanja tačnosti isporuke (npr. da dogovore odgovarajuće rešenje ukoliko se proizvod ne može isporučiti), odnosno sa ciljem provere poslatih podataka u narudžbenici.
U slučaju narudžbenica koje odstupaju od prosečnih narudžbenica ili trgovački uobičajenih količina pružaoca usluge, pružalac usluge ima pravo na kontaktiranje kupca i može zahtevati drugi način plaćanja, odnosno zahtevati odgovarajuće osiguranje plaćanja.
Pružalac usluge može primljenu narudženicu potvrditi ili sa razlogom odbiti (npr. proizvod nije na zalihama, nije ispunjen zahtev za odgovarajuće plaćanje, zbog unošenja i objavljivanja očito pogrešne cene koja je posledica automatskog prenosa podataka i sl.). Pružalac usluge zadržava pravo na odbijanje narudžbenice, naročio ako kupac ima neizmirene obaveze prema pružaocu usluge iz prethodnih narudžbenica, ako je u sukobu sa pružaocem usluge u vezi kupovine preko STI, ili ako zloupotrebljava pravo na raskid ugovora. U slučaju odbijanja narudžbenice kupac prima obaveštenje „narudžbenica odbijena“.
Moguće promene predate narudžbenice za proizvod (npr. brojevi, odnosno veličine, boje, količine i sl.), kupac može predati tako da pre prijema obaveštenja o potvrdi narudžbenice (tj. izdavanjem računa), pošalje zahtev za promenu na imejl adresu info@scandinavianbiolabs.rs, odnosno pozivom na broj 069 213 1743

„NARUDŽBENICA POTVRĐENA“

U slučaju potvrđivanja narudžbenice kupac će primiti obaveštenje „narudžbenica potvrđena i poslata/pripremljena za preuzimanje“.Ugovor o kupovini naručenog proizvoda između pružaoca usluge i kupca zaključen je u trenutku kada pružalac usluge potvrdi narudžbenicu, odnosno pošalje elektronsku poruku o potvrdi narudžbenice.Od tog trenutka sve cene i drugi uslovi prodaje su fiksni i važe za pružaoca usluge kao i za kupca. Kupovina obavljena putem internet stranica ITD, podrazumeva se kao kupovina obavljena u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, bez primene kolizionih normi.
Ugovor o kupovini proizvoda, odnosno predata narudžbenica sa potvrdom, čuva se u elektronskom obliku na serveru pružaoca usluge te je dostupna kupcu u svakom trenutku na njegovom korisničkom računu (profilu). Kupac (neregistrovani korisnik) može dobiti kopiju ugovora na osnovu zahteva u kojem navodi podatak u vezi sa izvršenom narudžbinom, koju šalje putem imejla na adresu info@scandinavianbiolabs.rs ; pružalac usluge šalje kopiju ugovora na imejl adresu koja je bila važeća u vreme kupovine, odnosno putem pošte na adresu kupca koja je bila navedena u vreme kupovine. Ugovor se arhivira na vreme/rok potreban za čuvanje dokumenata ove vrste, saglasno pozitivnim propisima, odnosno računovodstvenim standardima.
Prilikom potvrde narudžbenice kupcu se šalje račun u PDF obliku na imejl adresu. Na računu je prikazana detaljna cena proizvoda (sa PDV-om), kao i svi drugi troškovi. Kupac prima fiskalni račun prilikom preuzimanja, odnosno isporuke proizvoda. Pružalac usluge arhivira elektronsku kopiju poslatog računa na vreme potrebno za čuvanje dokumenata te vrste, saglasno pozitivnim propisima i računovodstvenim standardima.
Pružalac usluge će u dogovorenom roku poslati (otpremiti) naručeni proizvod, odnosno pripremiti ga za preuzimanje. Subotom, nedeljom i praznicima pružalac usluge ne vrši slanje proizvoda, pa se ti dani ne računaju u rok isporuke.

RASKID UGOVORA

Član 16.
Kupac, koji je potrošač, može u roku od 14 dana od preuzimanja proizvoda raskinuti ugovor bez navođenja razloga.
Za ostvarivanje prava na raskid može se koristiti obrazac izjave o raskidu ugovora koji možete naći OVDE, a kupac može predati i sopstvenu izjavu o raskidu iz koje izričito proizlazi da raskida ugovor, uz navođenje broja narudžbenice. Izjava o raskidu je blagovremena ako je poslata u roku određenom za raskid ugovora.

Kupac ponuđaču izjavu o raskidu šalje:

 1. putem imejl adrese info@scandinavianbiolabs.rs; prilikom čega pružalac usluge potvrđuje prijem obaveštenja o raskidu ugovora na poslatu imejl adresu kupca („raskid prihvaćen“);
 2. putem pošte na adresu Dis Export Import doo, Krunska 42, 11000 Beograd, kao datum raskida ugovora važi datum na koji je pismo, odnosno pošiljka, datirana od strane pružaoca usluge poštanskih usluga,
 3. u poslovnicu DIS; kao datum raskida ugovora važi datum prijema izjave o raskidu od strane poslovnice. Vraćanje proizvoda u poslovnicu u roku za raskid ugovora podrazumeva se kao izjava o raskidu ugovora.

Vraćanje proizvoda

Član 17.
Kupac se obavezuje vratiti proizvod u roku od 14 dana od dana raskida ugovora na način:

 • dostavljanjem (putem pošte) na adresu poslovnice: Dis Export Import doo, Krunska 42, 11000 Beograd.Kupac snosi sve troškove vraćanja robe. Podrazumeva se da je kupac blagovremeno vratio robu ako je poslata pre isteka roka od 14 dana za vraćanje. Kao datum slanja važi datum kada je pošta datirana od strane pružaoca usluge poštanskih usluga; ili
 • predajom proizvoda poslovnici DIS(izuzev franšizne poslovnice).
  Kupac se obavezuje da vrati proizvod nekorišćen, neoštećen i u originalnoj, neoštećenoj ambalaži i nepromenjenoj količini. Kupac sme pregledati i isprobati primljen proizvod samo u opsegu koji je nužno potreban za utvrđivanje stvarnog stanja (prirode, karakteristike, funkcionalnost proizvoda), na isti način kako se to obično izvodi u prodavnicama. Svako testiranje koje odstupa od navedenog podrazumeva se kao korišćenje proizvoda, što znači da kupac time gubi pravo na raskid ugovora. Ako je predmet vraćanja proizvod kupljen kao komplet, potrebno je vratiti sve delove kompleta. Vraćanje pojedinačnih delova kompleta nije dozvoljeno.

Vraćanje kupljenog

Član 18.
Vraćanje kupljenog vrši se u roku od 14 dana od dana prijema obaveštenja o raskidu ugovora. Pružalac usluge zadržava pravo da ne vrati primljenu uplatu kupca sve do trenutka preuzimanja vraćenih proizvoda ili dok kupac ne priloži dokaz da je proizvode poslao nazad pružaocu usluge.
Pružalac usluge primljenu uplatu vraća kupcu istim sredstvom plaćanja koje je kupac koristio, osim ako kupac izričito zahteva korišćenje drugog platnog sredstva i ako kupac zbog toga ne snosi nikakve troškove. Izuzetno, trgovac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio pružalac usluga.
Ukoliko je prilikom kupovine proizvoda bio obračunati popust u bilo kojem obliku (e-kupon, promocijski kod i sl.), vraća se plaćeni iznos kupovine, ali ne i deo iznosa koji je doneo popust.

Povraćaj sredstava
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, DIS WEBSHOP je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

ODGOVORNOST ZA PROIZVOD – Reklamacije

Član 19.
Kupac može neposredno prilikom dostavljanja (vozaču dostavljača) ili preuzimanja u poslovnici, reklamirati proizvod ako proizvod nema karakteristike koje je pružalac usluge izričito obećao, ako su poslati pogrešni proizvodi ili u pogrešnoj količini, boji ili na drugi način odstupaju od narudžbine kupca.
Uz reklamaciju se sastavlja zapisnik. U zapisniku se upisuju primedbe kupca i zahtevano izborno pravo u vezi sa rešavanjem reklamacije. Kupac ima pravo na izbor da li će popraviti ili zameniti robu ili izvršiti povraćaj novca, a što se beleži u zapisniku. Zapisnik se sastavlja u dva primerka, a jedan primerak se šalje kupcu. Ukoliko popravka ili zamena robe nije moguća kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora.
Naknadne reklamacije proizvoda obrađuju se kao izvođenje zahteva po osnovu garancije ili stvarnih grešaka, pa ih kupac šalje pružaocu usluge putem:

 • imejl adrese info@scandinavianbiolabs.rs,
 • pozivom na telefonski broj 069 213 1743
 • pismenom izjavom, poslatom poštom na adresu poslovnice pružaoca usluge: Dis Export Import doo, Krunska 42; 11000 Beograd.

U slučaju opravdanih zahteva, kupac ima pravo na vraćanje iznosa razumnih troškova slanja, prema javno objavljenim tarifama prevoznika koji pružaju javne usluge, odnosno DExpress d.o.o.

Materijalni nedostaci

Član 20.
Pružalac usluge odgovoran je za materijalne nedostatke proizvoda. Materijalni nedostatak postoji: 1. ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovnu upotrebu ili za promet, 2. ako proizvod nema potrebna svojstva za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata, 3. ako proizvod nema svojstva i karakteristike koje su izričito ili prećutno ugovorene, odnosno propisane, 4. kad je prodavac predao proizvod koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obaveštenja, 5. ako po kvalitetu i funkcionisanju proizvod odgovara onome što je uobičajeno kod proizvoda iste vrste i što kupac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu proizvoda i javna obećanja o posebnim svojstvima proizvoda data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži, 6. ako je stvar nepravilno montirana pod uslovom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji, 7. ako je nepravilna montaža posledica nedostataka u uputstvu za montažu.
Adekvatnost proizvoda za normalno korišćenje obično se proverava u poređenju sa uobičajenom robom jednake vrste ili uzimanjem u obzir izjava pružaoca usluge o karakteristikama robe, koje je dao pružalac usluge ili proizvođač putem reklamiranja, predstavljanjem proizvoda ili navođenjem na proizvodu.
Ukoliko proizvod ima materijalni nedostatak, kupac je dužan da pismeno obavesti pružaoca usluge o nedostatku, te da detaljno opiše nedostatke i pružaocu usluge omogućiti pregled proizvoda.
Odgovornost za materijalne nedostatke pružaoca usluge ne postoji u slučajevima koji su posledica treće osobe, naročito ako nastanu zbog nepravilnog korišćenja, mehaničkih oštećenja ili nedozvoljenih intervencija (popravaka).
Za pravne odnose stranaka u vezi sa materijalnim nedostacima, primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.

Garancije

Član 21.
Proizvod ima garancije ako je tako navedeno na garantnom listu ili na računu. Garancija važi uz pridržavanje uputstva na garantnom listu te uz prilaganje računa pružaoca usluge u trajanju garantnog roka, koji je naveden na garantnom listu, odnosno računu. Ako nema informacije o garanciji, proizvod nema garanciju ili podaci o tome nisu poznati – u tom slučaju može korisnik/kupac kontaktirati pružaoca usluge u cilju prikupljanja informacija o tome.
Kupac može ostvariti garanciju neposredno kod proizvođača ili u njegovom ovlašćenom servisu, koji je dužan izvršiti popravku proizvoda u razumnom roku, a u suprotnom proizvod zameniti drugim proizvodom, ispravnim i iste vrednosti. Kupac takođe može ostvariti garanciju kod pružaoca usluge, ali u tom slučaju važi odredba iz prvog stava ovog člana.
Vraćanje proizvoda u garanciji vrši se u skladu sa uslovima koje proizvođač navede na garantom listu, i kupac vraćanjem proizvoda u garanciji ne snosi troškove.

Preuzimanje proizvoda

Član 22.
Kupac je dužan proizvod vraćen pružaocu usluge zbog reklamacije, greške ili garancije, nakon završenog reklamacionog postupka, preuzeti na adresi za isporuku, odnosno u poslovnici DIS-a, u roku od sedam dana od prijema obaveštenja, osim u slučaju povraćaja novca.

KUPOVINA OD STRANE PRAVNIH I FIZIČKIH LICA REGISTROVANIH ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI

Član 23.
Predmetni OUP važe i u slučaju kupovine od strane pravnih i fizičkih lica registrovanih za obavljanje delatnosti (u daljem tekstu: „poslovni subjekti“) koja imaju sedište u Republici Srbiji, osim ako je ovim članom određeno drugačije.
Postupak kupovine odvija se potpuno isto kao i za fizička lica, sa tom razlikom da korisnik u postupku narudžbine u napomenu unosi ime poslovnog subjekta, poslovnu adresu, sedište, matični broj subjekta i PIB ili izjavi (označi) da nije obveznik PDV-a. Korisnik je dužan poslati tačne i potpune podatke poslovnog subjekta.
Ako korisnik zahteva da račun koji bude izdat glasi na poslovni subjekat, podrazumeva se da je stranka ugovora poslovni subjekt koje je navedeno kao primalac računa, odnosno da je kupoprodajni ugovor zaključen između pružaoca usluge i poslovnog subjekta.
Korisnik klikom na ikonu „naruči“ (narudžbina sa obavezom plaćanja) istovremeno izjavljuje da je zakonski zastupnik odnosno da je ovlašćen da u ime i za račun poslovnog subjekta zaključi predmetni kupoprodajni ugovor, da garantuje pružaocu usluge da će poslovni subjekat pravilno, blagovremeno i u potpunosti ispuniti sve svoje obveze iz zaključenog kupoprodajnog ugovora, te se neopozivo i bezuslovno obavezuje, da će sam, kao solidarni jamac i platac, na prvi poziv pružaoca usluge, ispuniti svaku obavezu, tj. platiti svaki iznos koji poslovni subjekt kao kupac neće platiti, odnosno izmiriti iz zaključenog kupoprodajnog ugovora koji je zaključio u ime i za račun poslovnog subjekta.
Ako pružalac usluge prilikom prijema narudžbine ne može na osnovu javno dostupnih evidencija, tj. registara, utvrditi postojanje privrednog društva, odnosno kakvog drugog oblika organizovanja privrednog subjekta, pružalac usluge ima pravo kontaktirati korisnika i zamoliti ga da mu u razumnom roku pošalje relevantne dokaze o postojanju istih, odnosno može prema sopstvenoj proceni odbiti primljenu narudžbinu, u kom slučaju će korisnik (kupac) primi obaveštenje „narudžbina odbijena“.
U slučaju da privredni subjekat, koji je naveden kao primalac računa, prilikom prijema potvrde („narudžbina potvrđena“), ili kasnije, više ne postoji iz bilo kojeg razloga, ili je protiv privrednog subjekta predložen ili pokrenut postupak stečaja, ili je protiv privrednog subjekta započet postupak likvidacije, korisnik je obvezan o tome odmah obavestiti pružaoca usluge. U ovim slučajevima pružalac usluge može pismeno odustati od ugovora.
Kupac koji je privredni subjekat, odnosno nije fizičko lice (tj. nije potrošač), nema pravo na raskid ugovora bez razloga (član 16. OUP), osim ako je to izričito određeno OUP.
Privredni subjekat svoja prava ostvaruje na osnovu odredaba Zakona o obligacionim odnosima koje se odnosi na pravne i materijalne nedostatke.
U slučaju kada prema ovim OUP, ili prema zakonu, privredni subjekat ima pravo na raskid ugovora ili vraćanje novca, novac se vraća istim sredstvom plaćanja koje je bilo upotrebljeno u slučaju kupovine. Pružalac usluge ima pravo na zadržavanje vraćanja primljene uplate sve dok ne primi odobrenje potpisano od strane ovlašćene osobe.

OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Član 24.
Zbog prirode poslovanja na svetskoj mreži-internetu, ponuda proizvoda putem ITD se ažurira i menja često i brzo. Pružalac usluge će nastojati da omogući jasne i osnovne informacije za predstavljanje osnovnih karakteristika (svojstava) prodajnih proizvoda koje dobije od dobavljača, zbog čega pružalac usluge ne odgovara za moguće greške (nepravilnosti, nepotpunosti) u podacima za moguću štetu koja iz toga može proizaći. Isto tako, zadržava pravo na promenu informacija bez posebnog prethodnog upozorenja.
Slike (fotografije) proizvoda, objavljene u ITD, su simbolične. Moguće razlike između slike i stvarnog proizvoda (odstupanje u boji, i sl.) neće uticati na specifikaciju samog proizvoda.
Pružalac usluge se obavezuje da omogući tačne podatke o ceni proizvoda. U slučaju da se cena proizvoda promenila prilikom slanja, odnosno prilikom predaje narudžbine i prihvatanja, odnosno prilikom potvrđivanja narudžbenice u informacionom sistemu pružaoca usluge, kupcu je (bez obzira na to je li on potrošač) omogućeno odustajanje od kupovine pod uslovima koje propisuje član 17. OPU.
Pružalac usluge nije odgovoran za privremenu obustavu rada ITD.
U ITD ne važe sve prodajne aktivnosti koje se odvijaju u poslovnicama DIS-a, kao na primer posebne akcije, kao npr. 1,2,3, i sl..

SIGURNOST

Član 25.
Internet stranice ITD za naručivanje proizvoda, kao i prenos podataka zaštićeni su tehnički, odnosno elektronski. DIS koristi adekvatna tehnološka i organizaciona sredstva za zaštitu prenosa i čuvanja ličnih podataka i plaćanja, te ima zaključen ugovor sa izvođačem sa ciljem izvršavanja usluga plaćanja putem interneta. Unos i prenos ličnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom SHA256 sa RSA, dv (domain validated), koju osigurava SSL certifikat izdat od Go Daddy Secure Certificate Authority – G2. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korišćenjem sustava WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.
Zbog zaštite od zloupotrebe platnih i kreditnih kartica, DIS je ovlašćen da proverava informacije u vezi sa narudžbinom kupca. U slučaju da se plaćanje ne izvrši zbog zloupotrebe kreditne kartice, to će se dokumentovati. Svako sumnjivo ili neuobičajeno korišćenje kreditnih kartica prijaviće se nadležnim organima.
Za zaštitu poslatih podataka takođe je odgovoran i korisnik tako da na odgovarajući način osigura sigurnost svog korisničkog imena i lozinke, te upotrebom odgovarajuće programske (antivirusne) zaštite svog informacionog sistema, odnosno elektronskog uređaja. DIS ne odgovara za moguće otkrivanje ili krađu podataka koja je posledica neodgovarajuće zaštite od strane korisnika.

OBRADA LIČNIH PODATAKA

Član 26.
DIS obrađuje sledeće baze ličnih podataka pojedinaca koje od korisnika primi putem internet stranice:

 • lične podatke posetilaca internet stranice sa korišćenjem kolačića,
 • lične podatke kupaca u internet trgovini,
 • lične podatke registrovanih korisnika STI,
 • lične podatke naručilaca na obaveštenjima (»newsletter«),
 • lične podatke komentatora na internet stranici.
 • Lični podaci posetilaca internet stranica (korišćenje kolačića)

Član 27.
Internet stranica uz prethodnu saglasnost korisnika koristi kolačiće.
„Kolačići“ su tekstualne datoteke na vašem računaru koje pomažu razumeti želje korisnika i unaprediti iskustva korisnika stranica. DIS može zaključiti ugovor sa trećim licem za pomoć kod prikupljanja podataka, ali ih navedena ugovorna strana ne sme koristiti ni u kakve druge svrhe osim za pomoć poboljšanja poslovanja društva DIS. Korišćenje kolačića na koje je korisnik pristao, može biti bilo kada naknadno opozvano s izborom odgovarajuće postavke u meniju, s time da to može ograničiti funkcionalnost internet stranica.
Lični podaci kupaca

Član 28.
DIS je ovlašćen da od kupaca traži da se unesu podaci koji su neophodni za realizaciju narudžbine. Lične podatke koje dobije, odnosno pribavi prilikom internet kupovine, DIS će koristiti isključivo u svrhe realizacije narudžbine (prodaja, dostava, rešavanje eventualnih zahteva kupaca iz narudžbine (reklamacija, garancija), eventualni povrat proizvoda) za sopstvene računovodstvene i poreske potrebe i u svrhu neposrednog marketinga putem pošte. Kupac bilo kada može zabraniti neposredni marketing putem pošte pisanim obaveštenjem na adresu DIS-ove poslovnice: Dis Export Import doo, Krunska 42; 11000 Beograd ili slanjem imejla na adresu info@scandinavianbiolabs.rs.
Korisnik je dužan poslati tačne i potpune podatke i eventualne izmene podataka koji nastanu pre završetka realizacije narudžbine, javiti DIS-u.
DIS će čuvati lične podatke korisnika u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.
Lični podaci registrovanih korisnika ITD

Član 29.
DIS obrađuje lične podatke kupaca koji kupovinu obave korišćenjem korisničkog računa (registrovani korisnici preko STI) u svrhu realizacije narudžbine u skladu sa prethodnim članom.
Registrovani potrošač preko svog korisničkog računa izričito je saglasan da DIS:

 • čuva tajnu o njegovim kupovinama,
 • povezuje istoriju njegovih kupovina sa ostalim podacima u njegovom korisničkom računu,
 • prati i analizira korišćenje usluga sa svrhom osiguranja i poboljšanja usluga internet stranice, odnosno trgovine (povećava njegovu funkcionalnost i intuitivnost), odn. ažuriranja programske opreme,
 • izvodi poslovne analize, tj. izvođenje marketinških istraživanja sa svrhom utvrđivanja ponašanja i navika kupovanja, segmentiranja i profilisanja kupaca, utvrđivanja zadovoljstva i slično sa korišćenjem povezanih podataka o kupovinama i drugim podacima iz članskog profila,
 • mu šalje (njemu) prilagođene ponude proizvoda i usluga.
  Korisnik je dužan omogućiti tačne i potpune podatke i eventualne promene podataka redovno ažurirati u svom korisničkom profilu.

Lični podaci naručioca na obavestenjima (»newsletter«)

Član 30.
Na internet stranici ITD ponuđena je mogućnost prijave za prijem obaveštenja (»newsletter«). Obaveštenja (»newsletter«) sadrže aktualne ponude, pogodnosti i događaje DIS-a i njegovih poslovnih partnera, pozive na učestvovanje u nagradnim igrama i konkursima, te korisne savete, novosti i podsetnike iz sveta mode i stila života.
Obaveštenja (»newsletter«) možete primati putem imejla na datu imejl adresu. Sa prijavom na obaveštenja (»newsletter«) korisnik je izričito saglasan sa primanjem obaveštenja na datu imejl adresu.
Prijava na obaveštenja (»newsletter«) nije uslov za kupovinu putem interneta, registraciju korisničkog računa ITD ili za članstvo u KLUB-u DIS.
Realizacija narudžbine ili zatvaranje korisničkog računa STI ne utiče na saglasnost za primanje obaveštenja (»newsletter«). Korisnik može u svakom trenutku opozvati saglasnost za primanje obaveštenja tako što će pratiti uputstva sadržana u poslatom obaveštenju.
DIS lične podatke koje obrađuje prema ovom članu čuva tri godine od opoziva saglasnosti za primanje obaveštenja.
Registrovanim korisnicima omogućeno je objavljivanje javnih komentara, mišljenja i ocena proizvoda (u daljem tekstu: „komentari“, odnosno „komentarisanje“).

Lični podaci komentatora na internet stranici

Član 31.
Internet stranica, odn. ITD omogućava javno komentarisanje. Korisnik je svestan da sve podatke, odn. informacije koje navede u komentarima mogu pročitati, prikupiti i koristiti i drugi koji do njih pristupaju. Objavljeni komentari mogu ostati na internet stranici i nakon zatvaranja korisničkog računa.
Registriranim korisnicima omogućeno je objavljivanje javnih komentara, mišljenja i ocena proizvoda (u nastavku jedinstveno „komentari“, odnosno „komentarisanje“).
DIS savetuje da se prilikom komentarisanja ne otkrivaju lični podaci. DIS zadržava pravo na odbacivanje ili uređivanje komentara, u skladu sa poslovnom politikom (pogotovo se neće dozvoliti lažne, uvredljive, obmanjujuće i štetne izjave, odnosno izjave koje izražavaju pretnje, zloupotrebu, uznemiravanje, ogovaranje ili širenje kleveta, sadrže nedostojan ili pornografski sadržaj, ili zadiru u privatnost drugih; uznemiravaju, ponižavaju, prete ili su neprijateljski usmerene prema pojedincu ili grupi pojedinaca na bilo koji način; reklamiraju sve nezakonite usluge ili prodaju bilo kojih predmeta čija je prodaja zabranjena ili ograničena važećim zakonodavstvom i sl.). Moguće DIS-ovo neprihvatanje kršenja koje korisnik učini komentarisanjem, ne znači prekid prava na delovanje u vezi sa kasnijim ili sličnim prekršajima ili povredama. DIS ima pravo u takvim slučajevima, kao i u slučajevima bilo kakve zloupotrebe, sprovesti sve mere ili koje druge radnje potrebne za zaštitu svojih prava i interesa, odnosno zbog zaštite prava i interesa drugih korisnika, odnosno bilo kojih drugih osoba.
Bez obzira na navedeno DIS ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi sa objavljenim sadržajima (informacijama, ocenama, savetima, mišljenjima, preporukama, izjavama) koje su predate i objavljene od strane korisnika. Objavljeni sadržaji su stavovi pojedinaca, a ne društva DIS.
Slanjem i objavom sadržaja komentara, korisnik je saglasan i dozvoljava DIS-u trajno i neograničeno, besplatno i ne-ekskluzivno pravo (dozvolu) da sadržaj komentara koristi u potpunosti ili delimično, da ga reprodukuje, distribuira, promeni, stavi na raspolaganje javnosti na bilo koji način i u bilo kojem obliku, javno prenese i na druge načine koristi sadržaj komentara u svrhu promocije internet trgovine ITD.

Prava pojedinaca na koja se odnose lični podaci

Član 32.
Pojedinac ima pravo na pregled (uvid), prepis, kopiranje, dopunjavanje, prepravku, blokiranje i brisanje ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Zahtev se šalje putem pošte pisanim obaveštenjem na adresu DIS-ove poslovnice:ScandinavianBiolabs, Krunska 42; 11000 Beograd, ili putem imejl adrese info@scandinavianbiolabs.rs. Uz zahtev koji nije poslat sa imejl adrese registrovanog korisnika potrebno je priložiti dokaz o identitetu.
Registrovani korisnik može pregledati i ispravljati lične podatke i sam u svom korisničkom računu (profilu).
DIS može bilo koje lične podatke omogućiti trećim licima ako je takvo otkrivanje potrebno (1) za izvršenje ili osiguravanje postupanja u skladu sa zakonom, propisom ili zahtevom državnog organa, (2) za zaštitu zdravlja i života bilo koje osobe ili za osiguranje imovine, (3) za sprečavanje prevara, falsifikovanja i zloupotreba platnih kartica, odnosno drugih zloupotrebe usluga ITI; (4) za zaštitu prava intelektualne svojine ili (5) za izvršenje OPU.

Rukovalac zbirke ličnih podataka

Član 33.
Rukovalac zbirke ličnih podataka je DIS EXPORT-IMPORT d.o.o., Šume bb; 32250 Ivanjica. DIS se obavezuje koristiti podatke samo u svrhe za koje su bili prikupljeni te ih čuvati i štititi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Za potrebe izvođenja analiza DIS će omogućiti prikupljene lične podatke spoljnim partnerima (ugovorni obrađivači podataka), koji obrađuju lične podatke isključivo u njegovo ime i za njegov račun, kao kad bi ih DIS sam obrađivao.
ITD nije namenjena osobama mlađim od 18 godina. Ako roditelji, staratelj ili zakonski zastupnik takve osobe otkrije da je njegovo dete poslalo lične podatke bez njegove saglasnosti, dužan je da se obrati na adresu navedenu u delu „POMOĆ KORISNICIMA“.

POMOĆ KORISNICIMA I POSTUPAK ZA PRITUŽBE

Član 34.
Za tehničku podršku, moguća pitanja, pritužbe ili predaju drugih zahteva možete nas kontaktirati putem:

 • imejl adrese info@scandinavianbiolabs.rs (24 sata/7 dana),
 • pozivanjem na telefonski broj 069 2131743 (od ponedeljka do petka od 10.00 do 17.00 časova),
 • pošte na adresu Dis Export Import doo; Krunska 42, 11000 Beograd.

VANSUDSKO REŠAVANJE SPOROVA

Član 35.
Pružalac usluge ne priznaje ni jedan način vansudskog (alternativnog) rešavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rešavanje potrošačkog spora.

REŠAVANJE SPOROVA I MERODAVNO PRAVO

Član 36.
OPU su uređeni u skladu sa zakonima Republike Srbije bez obzira na odredbe o koliziji zakona.
Sve sporove, koji bi mogli nastali u vezi sa korišćenjem internet stranice ITD, odnosno OPU ili kupovine proizvoda putem ITD, ugovorne strane se obavezuju da mirno i putem pregovora rešavaju, uzajamnim dogovorom da bi se postiglo obostrano zadovoljavajuće rešenje. Ukoliko to nije moguće, ugovorne strane su saglasne da se spor reši pred stvarno i mesno nadležnim sudom u Beogradu uz primenu materijalnog prava Republike Srbije.

OSTALE ODREDBE

Član 37.
Predmetni OPU predstavljaju sporazum između DIS-a i korisnika, u vezi sa korišćenjem internet stranice ITD, odnosno kupovine proizvoda preko ITD, te ih nije moguće menjati ili prilagođavati osim u pisanom obliku.
U slučaju da je bilo koja odredba OPU u celosti ili delimično neizvršiva ili nevažeća, smatraće se da ova odredba nije deo OPU, i neće uticati na pravnu valjanost i izvršivost drugih preostalih odredbi OPU. Neizvršiva, odnosno nevažeća odredba će se zameniti, ukoliko je to moguće, izvršivom i/ili važećom odredbom čija je sadržina najpribližnija sadržini neizvršive, odnosno nevažeće odredbe.
Korisnik ne sme preneti prava i obaveze iz ovih OPU na treća lica (uključujući prenos korisničkog računa) bez prethodne pismene saglasnosti DIS-a.
OPU su objavljeni na https://www.scandinavianbiolabs.rs i važe od dana 10.01.2021. na dalje.